iLMS知識社群(Sites)師生部落格(Blogs)朝陽首頁(Homepage)TronClass教學平台Login
2013.12.1 (送友人) 白雲歌 送劉十六歸山 唐‧李白 詩
by 張輝鑫 2010-06-30 14:07:26, Reply(0), Views(3396)
  (送友人)    白雲歌 送劉十六歸山   唐‧李白 詩    屈文中  作曲 
青蓮居士 李白原詩:「
楚山秦山皆白雲,白雲處處長隨君。
君入楚山裡,雲亦隨君渡湘水。
湘水上,女蘿衣,白雲堪臥君早歸。    」
 
山中何所有? 嶺上多白雲。只可自怡悅, 不堪持贈君。(南朝.陶弘景)
香港成明合唱團1979年音樂會實況, 伴奏: 香港城市交響樂團, 指揮: 吳節皋,
地點: 香港大會堂音樂廳
 
《白雲歌送劉十六歸山》指 揮:孫 昌 —天馬合唱團(1-12-1991)
 
1998年8月9日,台灣;高雄市立文化中心。﹝中山市﹞樂力合唱團,陳遠指揮。

白雲歌 送劉十六歸山   唐‧李白 詩    屈文中  作曲 
青蓮居士 李白原詩:「
楚山秦山皆白雲,白雲處處長隨君。
君入楚山裡,雲亦隨君渡湘水。
湘水上,女蘿衣,白雲堪臥君早歸。    」
註:女蘿衣典出屈原九歌,女蘿衣即山鬼o山鬼愛慕有善行之人。湘水上女蘿衣一句, 意謂湘水對潔身修德之人將以盛情相待o
"> ---樂力合唱團  合唱....天籟
">  (采苑藝術文教基金會山海頌歌化蝶情)
">----孫湘涵  獨唱
">-----北投社區大學 馮濟民將軍 獨唱
"> ......白雲深處有人放砲
 
.
.
.
另類唱腔  難聽就刪除
白雲歌.送劉十六歸山  李白

李白《白雲歌送劉十六歸山》賞析

出處 http://www.newsancai.com/big5/literature/130-poem/34029-2011-03-17-08-37-22.html

楚山秦山皆白雲,白雲處處長隨君。長隨君,君入楚山裡,雲亦隨君渡湘水。湘水上,女蘿衣,白雲堪臥君早歸。

這首詩是唐玄宗天寶初年,李白在長安送劉十六歸隱湖南所作。詩八句四十二字,因為其中不少詞語的重遝詠歌,便覺得聲韻流轉,情懷搖漾,含意深厚,意境超遠,應當說是歌行中的上品。

吸引人的地方在於樸實的表達主旨。詩人送劉十六歸隱是飽含著自己的感情的,甚至不妨說,是借劉十六的酒杯澆自己的塊壘。

天寶初年,李白懷著濟世之志,奉召來到長安,然而長安“珠玉買歌笑,糟糠養賢才”(《古風》其十五)的政治現實,把他的期望擊得粉碎,因此,不得不使他考慮到將來的去向和歸宿。這時他送友人歸山,不再是對待一般隱逸的感情,而是慘透著同腐敗政治決裂的濃烈情緒,因而感情噴薄而出。

詩中的表情途徑,極為別致。詩命題為“白雲歌”,緊緊抓住白雲這一形象,展開情懷的抒發。白雲向來是和隱者聯繫在一起的。南朝時,陶弘景隱於句曲山,齊高帝蕭道成有詔問他“山中何所有?”他作詩答說:“山中何所有?嶺上多白雲。只可自怡悅,不堪持贈君。”從此白雲便與隱者結下不解之緣了。白雲自由不羈,高舉脫俗,潔白無瑕,是隱者品格的最好象徵,李白這首詩直接從白雲入手,不需費詞,一下子便把人們帶入清逸高潔的境界。

為了充分利用白雲的形象和作用,這首送別詩不再從別的方面申敘離情,只擇取劉十六自秦歸隱於楚的行程落筆。從首句“楚山秦山皆白雲”起,這朵白雲便與他形影不離,隨他渡湘水,隨他入楚山裡,直到末句“白雲堪臥君早歸”,祝願他高臥白雲為止,可以說全詩從白雲始,以白雲終。我們似乎只看到一朵白雲的飄浮,而隱者的高潔,隱逸行動的高尚,盡在不言之中。胡應麟說“詩貴清空”,又說“詩主風神”(《詩藪》),這首詩不直寫隱者,也不詠物式地實描白雲,而只把它當做隱逸的象徵。因此,是隱者,亦是白雲;是白雲,亦是隱者,真正達到清空高妙,風神瀟灑的境界。方弘靜說:“《白雲歌》無詠物句,自是天仙語,他人稍有擬象,即屬凡辭。”是體會到了這一妙處的。

這首歌行運筆極為自然,而自然中又包含匠心。首句稱地,不直言秦、楚,而稱“楚山”、“秦山”,不僅與歸山相應,氣氛諧調,增強隱逸色調;而且古人以為雲觸山石而生,自然地引出了白雲。擇字之妙,一筆雙關。當詩筆觸及湘水時,隨事生情,點染上“女蘿衣”一句。屈原《九歌•山鬼》雲:“若有人兮山之阿,被薜荔兮帶女蘿。”“女蘿衣”即代指山鬼。山鬼愛慕有善行好姿的人,“被石蘭兮帶杜衡,折芳馨兮遺所思。”漢代王逸注雲:“所思,謂清潔之士若屈原者也。”這裡借用這一故事,意謂湘水對潔身修德之人將以盛情相待,進一步渲染了隱逸地的可愛和歸者之當歸。而隱以屈原喻歸者,又自在言外。末句一個“堪”字包含多少感慨!白雲堪臥,也就是市朝不可居。有了這個“堪”字,“君早歸”三字雖極平實,也含有無限堅定的意味了。表現得含蓄深厚,平淡中有鋒芒。

Reply